OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU

Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla gości powyżej 18 roku życia. Uczestnictwo osób nieletnich jest zabronione. Dzieci - w wieku 3-12 lat - w czasie trwania imprezy mogą przebywać pod opieką animatorów, którzy zapewnią aktywną opiekę w godzinach trwania imprezy w części dla gości indywidualnych, tj. pomiędzy 13:00 a 19:00.

Gości branżowych (branże alkoholowa, spożywcza, turystyczna) oraz media obowiązuje bezpłatna rejestracja, która jest warunkiem wstępu na imprezę. Rezerwacja miejsca na seminarium jest poświadczona wiadomością zwrotną potwierdzającą rezerwację.

Wstęp dla gości indywidualnych na podstawie zapłaconego biletu wstępu. Rezerwacja online nie jest ważna bez opłaty. Rezerwacja miejsca na seminarium jest poświadczona wiadomością zwrotną potwierdzającą rezerwację.

Bilet wstępu na imprezę nie obejmuje zwiedzania wystaw ani żadnych część Centrum Sztuki Współczesnej, poza miejscem odbywania się imprezy.

Osoby nietrzeźwe nie mają wstępu na imprezę oraz zostaną wyproszone z jej terenu.